Organigrama de
La Patum Infantil

La Junta directiva

En l’actualitat, la junta directiva, en el pas de la història de La Patum Infantil, ha anat augmentant i s’ha anat adequant a les necessitats de l’actualitat. Aquesta està composta per set homes i una dona.  Els càrrecs i funcions designats són les següents:

President

Sergi Montaner

Vice-president

Jordi Camps

Tresorer

Gerard García

Secretaria

Raquel Casellas

President

Sergi Montaner

Vice-president

Jordi Camps

Tresorer

Gerard García

Secretaria

Raquel Casellas

Vocal

Ernest Ferrer

Vocal

Guillem Canal

Vocal

Miquel Amado

Vocal

Pere Fernández

Vocal

Ernest Ferrer

Vocal

Guillem Canal

Vocal

Miquel Amado

Vocal

Pere Fernández

Seccions i responsables

La responsabilitat de la Junta directiva també recau en gestionar correctament les diferents àrees rellevants de l’entitat. Les més destacables són:

Comunicació i Organització

Premsa, web i xarxes socials

Responsable

Guillem Canal

Restauració

Manteniment de les comparses

Responsable

Jordi Camps
Eva Ordás
Ernest Ferrer

Apuntar / Sorteig

Control i llistes de patumaires

Responsable

Guillem Canal

Ajudant
Miquel Amado

Vestuari i logística

Transport de comparses

Responsable

Ernest Ferrer

Protocol

Timing i ruta a seguir

Responsable

Miquel Amado

LOPD

Reglamentació de la protecció de dades

Responsable

Guillem Canal

Seguretat

Compliment de la normativa actual

Responsable

Manel Herrerías

Recursos Humans

Gestió de personal

Responsable

Ernest Ferrer
Sergi Montaner

Cartell de Patum

Jurat de la Patum Infantil

Responsable

Eva Ordás
Xavi Vidal

Centres Educatius

Portaveu d’enllaç amb els colegis

Responsable

Pere Fernández