Tractament de les dades dels acompanyants de Ple

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ASSOCIACIÓ PER LA PATUM INFANTIL
G64786395
GRAN VIA, 25 3-3 – 08600 – BERGA – BARCELONA
comunicacio@patuminfantil.cat

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSOCIACIÓ PER LA PATUM INFANTIL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de dades dels participants acompanyants dels menors, així com enviar comunicacions informatives sobre les nostres activitats i serveis; i cessió de drets d’imatge. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

 

 1. Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, excepte les que figurin en hemeroteques.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió dels participants.
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions informatives sobre les activitats i serveis de la nostra entitat.
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’entitat com ara web i/o xarxes socials. L’acceptació és requisit imprescindible per a la participació.

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tots els mitjans informatius que utilitza l’entitat per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d’imatges per als mitjans informatius de l’entitat com web i/o xarxes socials.

 

 1. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Youtube, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASSOCIACIÓ PER LA PATUM INFANTIL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ASSOCIACIÓ PER LA PATUM INFANTIL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a comunicacio@patuminfantil.cat o Gran Via, 25 3r 3a – 08600 – Berga – Barcelona.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades, la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ASSOCIACIÓ PER LA PATUM INFANTIL provenen de: Del propi interessat o pares i/o tutors.

No es tracten categories especials de dades personals (es tracta de dades que revelen l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, o pertinença sindical, dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca a una persona física, dades de salut o dades relatives a la vida sexual o orientació sexual d’una persona física).